Seregélyesi Közoktatási Központ Szak és Szakmai Szolgáltató Intézményegysége
kezdőlap rólunk nevelési tanácsadás tevékenységeink bejelentkezés elérhetőségünk fórum
Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás ellátja a Sárvíz Kistérség területén élő, valamint a Kistérség óvodáiban nevelkedő, iskoláiban tanuló a 3-18 éves gyermekek, tanulók pszichológiai gondozását és pedagógiai fejlesztését. Támogatja a pedagógus nevelő-oktató munkáját és segíti a családdal való kapcsolattartást.

Kiemelt feladatunk a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel (BTM) küzdő tanulók problémáinak feltárása (olvasási, írási, helyesírási, számolási nehézség), ennek alapján szakvélemény készítése. A gyermekek fejlesztő foglalkozását a pedagógusok, a szülők bevonásával végezzük. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését folyamatosan támogatjuk, segítjük, ha a fejlesztést az óvoda, az iskola látja el.

Segítséget nyújtunk a gyermekek óvodai neveléséhez, a tanulók iskolai, kollégiumi neveléséhez és oktatásához, ha ezt az egyéni adottságuk, a fejlettségük, a képességük, és a fejlődésük üteme indokolja (fejlesztés, terápia, tehetséggondozás).
Alapfeladatunk a szülők kérésére, az óvoda megkeresésére szakvéleményt készítsük az iskolakezdéshez. A közoktatási törvény 6.§ alapján a gyermek tényleges iskolába lépése attól függ, hogy az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget elérte-e. Ennek megállapításához a nevelési tanácsadás keretében ősszel csoportos fejlettségi vizsgálatokat végzünk az óvodákban, javaslatokat, tanácsokat, szakmai segítséget nyújtunk az óvodapedagógusoknak a fejlesztéshez, a szülőknek a neveléshez.

A pedagógusok számára konzultációs lehetőségeket biztosítunk. Az óvodákban, iskolákban tevékenykedő fejlesztőpedagógusok munkáját segítjük, esetmegbeszéléseket, előadásokat, tréningeket tartunk.

A 14/1994. MKM rendelet 23.§(5) bekezdése alapján nagyszámú kontrollvizsgálatot végzünk. Az első vizsgálatot követő második évben, ezt követően, pedig háromévenként végezzük el a kötelező felülvizsgálatainkat. A Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal megkeresésére pszichológiai, pedagógiai vizsgálatokat, családgondozást végzünk, szakvéleményeket készítünk gyermekelhelyezés, kapcsolattartás és láthatási problémák esetében.

Ha a képességvizsgálataink alapján a gyermekeknél, a tanulóknál a sajátos nevelési igény gyanúját diagnosztizáltuk, javasoljuk a szülőknek, hogy a gyermekével jelenjen meg a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatán.

A törvényi előírásoknak megfelelően kérésre különböző vizsgálatokat végzünk, szakvéleményeket készítünk, segítjük az átlagtól eltérő képességű és fejlődési ütemű gyerekeknek az ellátását, együttműködünk a nevelési-oktatási intézményekkel.

A gyermeket csak a szülő beleegyezésével, hozzájárulásával vizsgálunk, melynek eredményéről a szülő is tájékoztatást kap. Ez alól jogszabály által meghatározott esetben teszünk kivételt. Önkéntes jelentkezés esetén csak a szülő kérésére továbbítjuk az intézménynek a szakvéleményt. A nevelési tanácsadó dolgozóinak titoktartási kötelezettségük van.

Milyen esetben lehet a nevelési tanácsadáshoz fordulni?
  • megkésett beszédfejlődés
  • beszédhiba esetén, ha a gyermek valamilyen ok miatt kimaradt a szűrővizsgálatokból
  • magatartási gondok (szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, agresszivitás, stb.)
  • beiskolázási, iskolaérettségi kérdések (pl.: maradjon-e még az óvodában a gyermek, vagy már érett az iskolára?)
  • tanulási problémák (írás, olvasás, számolási képesség zavara, fejletlen mozgás, kézügyesség, stb.)
  • családi problémák (válás, betegség, haláleset)
  • lelki eredetű testi tünetek - amikor az orvosi leletek negatívak (pl.: fejfájás, hasfájás, stb.)
  • túlzott mértékű félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől)
  • minden egyéb, 3-18 éves ép értelmű korosztály pszichológiai és képességet érintő problémái miatt.

Pszichológusaink minden héten tartanak fogadóórát, akiknek személyesen mondhatja el problémáját.
Ők előjegyzésbe veszik, majd telefonon értesítik a behívás időpontjáról.

Az iskolák és az óvodák vizsgálatkérő lapunkon kérhetik a gyermekek vizsgálatát, amelyt postai úton juttatnak el hozzánk.

Seregélyesi Közoktatási Központ
8111. Seregélyes, Fő út 201.