Seregélyesi Közoktatási Központ Szak és Szakmai Szolgáltató Intézményegysége
kezdőlap rólunk nevelési tanácsadás tevékenységeink bejelentkezés elérhetőségünk fórum

Linkajánló:


Innovatív technikák és módszerek az együttnevelés pedagógiájában

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében meghirdetett pályázat keretében a Seregélyesi Közoktatási Központ Támop-3.1.6-08/2-2008-0012 támogatási szerződés megkötésével 19.964.898Ft, 100%-os támogatást nyert.

A 2009. október 01. és 2011. március 31. között megvalósuló projektünk keretében a Seregélyesi Közoktatási Központ intézményegységeként működő Seregélyesi Nevelési Tanácsadó olyan szakmai program lebonyolítását végzi, amely az együttnevelésben résztvevő és bekapcsolódó intézmények pedagógusait, intézményirányítás szereplőit felkészíti az inkluzív nevelési formák alkalmazására, a sajátos nevelési igényű és az ép gyerekek közös oktatás-nevelésének hatékony megvalósítására.

Módszerünk a gyerekek iskolába kerülését megelőző időszaktól kezdve (óvodai középső csoport) folyamatosan nyújt megoldást a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelésére. Programunk az óvoda középső csoportjától kezdve a középiskoláig követi a tanulókat. .

A projekt során innovatív elemként új módszertani programcsomag kidolgozására és kistérségi terjesztésére kerül sor, mely az inkluzív nevelést cselekedtető pedagógiával és a környezeti nevelési eszközök alkalmazásával támogatja. Az új módszertani programcsomag kidolgozása során civil szervezeteket vonunk be.
A módszer kidolgozása a projekt első felében történik, az intézmény saját szakembereinek és a partnerek bevonásával. A második felében a kidolgozott programcsomag továbbadása történik a kistérség intézményei felé, akkreditált képzések lebonyolításának formájában. További újszerű megoldást jelent a Nevelési Tanácsadó számára új internetes honlap és ehhez kapcsolódóan adatbázis kialakítása, mely rendszerbe kerülő gyerekekről ad felvilágosítást az érintettekről, valamint a szereplők számára fórumként működik.

A projekt eredményeként pedagógiai szakmai szolgáltatási és szakszolgálati tevékenységünk minőségi fejlesztése is megtörténik. Tevékenységeink során az együttnevelésben érintett társadalmi szereplőket is bevonjuk. Emellett a cselekedtető pedagógiához szükséges infrastrukturális feltételeket az ő segítségükkel, bevonásukkal alakítjuk ki.

A projekt során a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztő foglalkozásaihoz eszközöket szerzünk be, melyet intézményünk keretein kívül is használhatnak a kistérségi intézmények, valamint az utazó pedagógusi szolgáltatás keretében az utazó gyógypedagógus is alkalmaz majd.

A térségi igényeknek megfelelően a Nevelési Tanácsadó munkatársai utazó gyógypedagógusi tevékenységet is végeznek, mely szolgáltatás a projekt eredményeként infrastruktúrájában és minőségében is javul. A program során pozitívan változik az iskola hangulata, a tanárok motiváltsága, rugalmassága, a tananyag szerkezete, az alkalmazott pedagógiai módszerek, a gyermekek időbeosztása és terhelése, a gyermekek közti kapcsolatok, az iskola kapcsolata a szülőkkel és az azt körülvevő tágabb közösséggel. Az eredmények elemzését követően indul el a hálózatépítés, a hagyományos és az új módszertan regionális szintre kiterjesztésével.


 
Seregélyesi Közoktatási Központ
8111. Seregélyes, Fő út 201.